Kwaliteit onderwijs laag door hersenspoeling

Recent onderzoek wijst uit dat de kwaliteit van het onderwijs in Nederland achteruit holt. Hoewel er stevig gediscussieerd wordt over de oorzaak hiervan, spelen een aantal zeer controversiële theorieën een overduidelijke rol. Vooral jongere studenten zijn nog volop in ontwikkeling op het gebied van politieke ideologie en maatschappelijke vraagstukken. Iedereen zou vrij moeten zijn hier zelf meningen over te vormen. Helaas is dit binnen het Nederlandse onderwijssysteem niet het geval. Maar al te vaak worden (jonge) studenten gebombardeerd met doctrines waarvan de feitelijkheid wordt betwist. Hieronder vindt u een overzicht van theorieën die als correct gepresenteerd worden aan studenten.

(meer…)

Lees meer

De MH17-indoctrinatie

Op 17 juli 2014 werd Nederland bruut wakker geschud door de MH17-ramp. De oorlog in Oost-Oekraïne, dat steeds een ver-van-mijn-bed-show leek, was opeens ongelooflijk dichtbij. Onder de 298 slachtoffers waren maar liefst 198 Nederlanders, een ramp van ongekende omvang voor ons kleine land. Helaas liet de mediaberichtgeving veel te wensen over.  De Nederlandse pers nam de berichtgeving van de internationale media direct over. Vrijwel onmiddellijk na de ramp kon de verantwoordelijke partij aangewezen worden: de separatisten. Hoe is het mogelijk dat de media al conclusies trok voordat er meer duidelijkheid rondom de situatie kwam ? Hoewel veel zaken onzeker zijn gebleven, is één aspect zeer zeker: de media hebben een zeer dubieuze rol gespeeld. Bovendien komen er steeds meer kwalijke zaken aan het licht naarmate er meer tijd verstrijkt.

(meer…)

Lees meer

Het maakt niet uit op wie je stemt

Het woord ideaal lijkt te komen uit lang vervlogen tijden. Dit is goed te zien in het Nederlandse politieke landschap, alsook binnen de Koninklijke Familie. De geijkte grens tussen de linker- en rechterkant van het politieke spectrum is sterk vervaagd. Steeds vaker vraagt men zich af of er nog wezenlijke verschillen bestaan tussen politieke partijen. Maakt hun stem eigenlijk nog uit? In de volksmond wordt dit verschijnsel de “PVVD66A” genoemd. Een stem op een partij uitbrengen maakt niet uit; uiteindelijk zal elke partij de (van tevoren) vastgestelde route bewandelen. Hieronder volgen een aantal voorbeelden van weggegooide idealen en principes, ten behoeve van zelfverrijking, politieke correctheid en honger naar macht.

(meer…)

Lees meer

Bezuinigingen defensie zijn funest

In een vorig artikel hebt u kunnen lezen hoe de krijgsmacht letterlijk en figuurlijk uitgekleed is van haar militaire status. In dit artikel wordt nader ingegaan op hoe het Defensiebudget de afgelopen tijd een historisch dieptepunt bereikte. Zelfs in de roerige jaren ’20 en ’30 van de vorige eeuw had Defensie meer te besteden dan vandaag de dag. De trend van inkorten op Defensie is begin jaren ‘90 op gang gezet in een groot deel van de Westerse wereld. In de nadagen van anno 2014 lijkt er echter een positief geluid te klinken vanuit politiek Den Haag als het gaat om een investering in Defensie. De trend lijkt te zijn gebroken al mogen we nog niet te vroeg juichen.

(meer…)

Lees meer

Huurlingen niet weg te denken uit gewapend conflict

Xe Services, Acadami en Blackwater. Drie verschillende namen voor het zelfde bedrijf. Blackwater is de moderne variant van de VOC. Het beruchte Amerikaanse bedrijf maakte naam als huurlingenleger in de oorlogen van Irak en Afghanistan. Hoewel de organisatie zelf beweert vele missies tot een succesvol einde te hebben gebracht, heeft het ook vele schandalen en (nodeloze) moordpartijen op zijn naam staan. Blackwater is een goed voorbeeld van de nieuwe vorm van oorlogsvoering die sinds de millenniumwisseling is ingegaan. Steeds vaker worden reguliere soldaten vervangen door huurlingen, in het Engels genaamd “contractors”. De (weder)opkomst van zgn. particuliere militaire uitvoerders is een wereldwijd fenomeen. Toch dient dit fenomeen met waakzaamheid betracht te worden. Regelmatig wordt de loyaliteit van dit soort huurlingenlegers in twijfel getrokken en experts vrezen dat zij te machtig zijn geworden. Bovendien opereren zij ook steeds vaker op Europese bodem. Waarom nemen huurlingen steeds meer taken van conventionele strijdkrachten over?

(meer…)

Lees meer